Ubezpiecz swoją podróż. To proste.

Travel Świat

Twoje ubezpieczenie w podróży

  • Pokrycie kosztów leczenia
  • Transport do szpitala lub do kraju
  • Zwrot kosztów przy utracie bagażu
  • Wypłata odszkodowania po wypadku
  • Leczenie stomatologiczne
  • Opóźnienie lotu

Warianty

Small Medium Large XLarge
Koszty leczenia i assistance ? 10 000 EUR 20 000 EUR 30 000 EUR 50 000 EUR
Transport do placówki medycznej
Leczenie stomatologiczne
Transport osób bliskich -
Opóźnienie lotu -
NNW ? 2 000 EUR 2 000 EUR 4 000 EUR 4 000 EUR
Ubezpieczenie bagażu ? 200 EUR 200 EUR 400 EUR 400 EUR
Opóźnienie bagażu -
OC ? - - 50 000 EUR 50 000 EUR
Ogólne warunki ubezpieczenia (224 KB)
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Opcje dodatkowe

Przez pracę fizyczną rozumiemy podjęcie lub wykonywanie czynności w celu zarobkowym, bez względu na podstawę prawną zatrudnienia, z wyjątkiem pracy kierowców autokarów i pracy umysłowej (biurowej, naukowej itp.). Pracą fizyczną jest również działalność niezarobkowa, np. wolontariat, praktyki zawodowe w warsztacie lub fabryce. Jeżeli praca ma charakter pracy fizycznej i jednocześnie pracy umysłowej, przyjmuje się, że wykonuje się pracę fizyczną.

Choroba przewlekła ma długotrwały przebieg, trwa zwykle miesiącami lub latami i jest leczona w sposób stały lub okresowy. Ryzyko obejmuje również następstwa choroby nowotworowej.