Ubezpiecz swoją podróż. To proste.

Travel Świat

Twoje ubezpieczenie w podróży

  • Pokrycie kosztów leczenia
  • Transport do szpitala lub do kraju
  • Zwrot kosztów przy utracie bagażu
  • Wypłata odszkodowania po wypadku
  • Leczenie stomatologiczne
  • Opóźnienie lotu

Warianty

Small Medium Large XLarge
Koszty leczenia i assistance ? 10 000 EUR 20 000 EUR 30 000 EUR 50 000 EUR
Transport do placówki medycznej
Leczenie stomatologiczne
Transport osób bliskich -
Opóźnienie lotu -
NNW ? 2 000 EUR 2 000 EUR 4 000 EUR 4 000 EUR
Ubezpieczenie bagażu ? 200 EUR 200 EUR 400 EUR 400 EUR
Opóźnienie bagażu -
OC ? - - 50 000 EUR 50 000 EUR
Ogólne warunki ubezpieczenia (224 KB)
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Opcje dodatkowe

Podjęcie lub wykonywanie przez Ubezpieczonego czynności w celu zarobkowym bez względu na podstawę prawną zatrudnienia, z wyjątkiem pracy kierowców autokarów i pracy umysłowej (biurowej, naukowej itp.); pracą fizyczną jest również działalność niezarobkowa, np. wolontariat, praktyki zawodowe w warsztacie lub fabryce; jeżeli praca Ubezpieczonego ma charakter pracy fizycznej i jednocześnie pracy umysłowej, przyjmuje się, że Ubezpieczony wykonuje pracę fizyczną.

Powstałe w sposób nagły, po przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju rezydencji, nasilenie (zaostrzenie) choroby nowotworowej, psychicznej lub przewlekłej o ostrym przebiegu, wymagające natychmiastowej pomocy lekarskiej, w związku z którym nastąpiła konieczność poddania się przez Ubezpieczonego leczeniu przed zakończeniem podróży zagranicznej.