Jak zgłosić szkodę

W przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku:

Zgłoszenie szkód po powrocie do Polski

W przypadku gdy lekarz nie zaakceptuje gwarancji płatności i pomimo kontaktu z Centrum Alarmowym pokrywasz koszty leczenia lub nie możesz skontaktować się z Centrum Alarmowym z uwagi na stan zdrowia, AXA zwróci koszty leczenia w oparciu o przesłane oryginały rachunków.


Jeśli chcesz zgłosić szkodę po powrocie do kraju, w ciągu 7 dni od powrotu wyślij do Centrum Alarmowego (Inter Partner Assistance Polska S.A., ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa) prawidłowo wypełnione druki zgłoszenia szkody, dostępne TUTAJ, wraz z całą dokumentacją medyczną, oryginalnymi rachunkami i innymi załącznikami wskazanymi na drukach pobranych ze strony https://axa.pl/podroz-ubezpieczenia/ubezpieczenie-indywidualnych-podrozy-kontynenty/formularze-i-dokumenty/