Ubezpiecz swoją podróż. To proste.

Rezygnacja
z podróży

Ubezpieczenie pokrywa koszty rezygnacji z podróży do równowartości 8000 EUR.

W przypadku rezygnacji z podróży otrzymasz od nas świadczenie w wysokości 100 % poniesionych i nie zrefundowanych kosztów.

  • Nieszczęśliwy wypadek
  • Nagłe zachorowanie
  • Komplikacje związane z ciążą
  • Utrata pracy
  • Śmierć bliskiej osoby
  • Poważne zdarzenie losowe
  • Szkoda w wyniku kradzieży
  • Egzamin poprawkowy

Możesz ubezpieczyć jedną polisą bilet lotniczy, rezerwację noclegu, wynajem samochodu, opłaty związane z udziałem w konferencji lub szkoleniu oraz bilet na imprezę masową rozpoczynające się tego samego dnia w dowolnym miejscu na Świecie.

Ubezpieczenie możesz zakupić w dowolnym momencie od zakupu/dokonania rezerwacji, pod warunkiem, że do wyjazdu lub rozpoczęcia świadczeń jest więcej niż 30 dni. W przypadku, gdy do wyjazdu jest 30 i mniej dni, polisa może być wystawiona tylko w dniu zakupu biletu, rezerwacji noclegu lub innych świadczeń.

Ogólne warunki ubezpieczenia
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym