Ubezpiecz swoją podróż. To proste.

Rezygnacja
z lotu

Ubezpieczenie pokrywa koszty biletu do równowartości 1000 EUR.

W przypadku rezygnacji z lotu otrzymasz od nas świadczenie w wysokości 80 % lub 100 % poniesionych i nie zrefundowanych przez przewoźnika kosztów.

  • Nieszczęśliwy wypadek
  • Nagłe zachorowanie
  • Przedwczesny poród
  • Śmierć bliskiej osoby
  • Poważne zdarzenie losowe
  • Szkoda w wyniku kradzieży

Możesz ubezpieczyć bilet lotniczy zakupiony na dowolny międzynarodowy lot rozpoczynający się w dowolnym miejscu na Świecie

Pamiętaj, że od momentu zakupu biletu masz 5 dni na zakup ubezpieczenia. W przypadku, gdy do wylotu jest mniej niż 30 dni, polisa może być wystawiona tylko w dniu zakupu biletu.

Ogólne warunki ubezpieczenia